Geir Morten Brandhaug

Advokat

Geir Morten Brandhaug

Arbeidserfaring:

  • Advokat i advokatfirmaet Berg, tidligere LillehammerAdvokatene, 2019
  • Geir Morten har hatt ulike jobber i offentlig forvaltning, blant annet i NAV Klageinstans Midt-Norge før han begynte i LillehammerAdvokatene i 2019.

Kompetanse:

Geir Morten har spesialisert kompetanse innenfor yrkesskade, yrkessykdom, pasientskade, voldsoffererstatning, generell erstatningsrett og forsikringsrett. Geir Morten har spesialisert kompetanse på yrkesskade og yrkessykdom. Han var i flere år fagansvarlig på yrkesskade i NAV og hadde et nasjonalt ansvar for riktig praktisering av bestemmelsene.

Videre har Geir Morten god kompetanse på saker knyttet til arv- og skifte. Han jobber også med eiendomssaker, f. eks. kjøp/salg og oppgjør, reklamasjoner ved feil og mangler, nabotvister etc

Geir Morten har arbeidet med avtaleinngåelse og avtalerettslige spørsmål knyttet til ulike typer kjøps- og leieavtaler, og kan bistå ved inngåelse og forhandlinger av kontrakter.

Han har også erfaring med prosedyre, og har deltatt i rettsmeklinger og rettssaker for domstolene.

For Geir Morten er det viktig med tillit mellom klient og advokat. Klienten skal kunne stole på han og at den planen som man i felleskap har kommet frem til, blir gjennomført som avtalt. Forutsigbarhet, kompetanse, etterrettelighet og respekt, er kjerneverdier i Geir Mortens arbeid.

 

Utdanning:

  • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2000.

Advokat

Geir Morten Brandhaug

Kompetanseområder

Pasientskade
Yrkesskade
Trafikkskade
Voldsoffererstatning
Familierett
Forbrukerjuss
Strafferett

Kontakt oss

Kontakt advokat

Advokater

Advokat

Advokat

Advokat

Advokat

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig

Advokat

Advokatfullmektig

Advokat