Kari Breirem

Advokat

Kari Breirem

Kari Breirem er cand. jur fra Universitetet i Oslo og har bred og mangeårig ledererfaring både fra offentlig og privat virksomhet – fra departement, direktorat og kommune. Hun har også vært direktør i advokatfirmaet BAHR og direktør i Borgarting lagmannsrett.

Hun har de siste 12 årene arbeidet som advokat innen områdene arbeidsrett og familie- og arverett. Hennes allsidige konkrete og praktiske erfaring har gitt henne både en svært god innsikt i de utfordringer arbeidstaker kan møte både i offentlig og privat virksomhet. Med sin mangeårige og brede ledererfaring bistår hun også arbeidsgivere med råd og veiledning.

Innen familie- og arveretten har hun erfaringer i problemstillinger som gjelder samlivsbrudd og de utfordringer som kan følge av dette. Hun har også erfaring innen arveretten, testament og fremtidsfullmakt.

Kari Breirem er spesielt engasjert i de rettslige sider knyttet ytringsfrihet og det å si i fra (varsling) om urettmessige/kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Hun er foredragsholder på tema innenfor arbeidsretten generelt og varsling/ytringsfrihet spesielt.  Hun har også deltatt i den offentlige debatt  både i TV, radio, podcast og gjennom debattinnlegg.

Kari Breirem har flere styreverv og er bl.a. styremedlem i Østfold og Follo krets av Advokatforeningen.

Kompetanseområder

Arbeidsliv
Arverett
Familierett
Arbeidsrett

Kontakt oss

Kontakt advokat

Advokater

Advokat

Advokat

Advokat

Advokat

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig

Advokat

Advokat

Advokatfullmektig