Kristin har ekspertise innen trygderett/ NAV-saker og offentlig forvaltning. Som varaordfører i Ringebu har hun også grunnleggende kjennskap til forvaltningsrett og alle kravene som stilles til stat og kommune. Kristin arbeider hovedsakelig med familierett, arverett, trygderett/ NAV-saker og klager på forvaltningen. Hun bistår klienter blant annet med testamenter, dødsboskifte og uskifte, samt opprettelse av samlivsavtaler, ektepakter og rådgir ved det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd.