Kristin Teigen

Advokat (I permisjon)

Kristin Teigen

Arbeidserfaring:

  • Advokat i advokatfirmaet Berg, tidligere LillehammerAdvokatene, 2019
  • Varaordfører i Ringebu kommune, 2015 til dagens dato ved siden av jobben som advokat.
  • Kristin har hatt ulike jobber i offentlig forvaltning, blant annet i NAV Klageinstans Midt-Norge før hun begynte i LillehammerAdvokatene 02.01.2019.

Kompetanse:

Kristin er spesialisert innenfor arv og familie, arbeidsrett og NAV-saker.

Kristin har gjennom sine mange års erfaring fra forvaltningen inngående ekspertise innen forvaltningsrett og kjenner kravene som stilles til stat og kommune.

Med flere års ledererfaring har hun solid kompetanse på praktisk ledelse og HR, i kombinasjon med god kjennskap til arbeidsmiljølovens regler. Denne kompetansen er svært relevant både når hun bistår arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidslivssaker.

Hun har også erfaring med prosedyre, og har deltatt i rettsmeklinger og rettssaker for domstolene.

Kristin er en engasjert advokat som er opptatt av å skape en god relasjon til klientene og å finne en god løsning så raskt som mulig.

Kristin har flere styreverv, blant annet i Frya næringspark. Hun tar gjerne på seg flere styreverv.

 

Utdanning:

  • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2000.

Advokat (I permisjon)

Kristin Teigen

Kompetanseområder

Arbeidsliv
Arverett
Eiendom
Samlivsbrudd
Familierett
Eiendom
HR og Lederstøtte
Konkurs og insolvens

Kontakt oss

Kontakt advokat

Advokater

Advokat

Arbeidsliv
Arverett
Familierett
Entreprise
Arbeidsrett
HR og Lederstøtte

Advokat

Arbeidsliv
Arverett
Avtaler og kontrakter
Samlivsbrudd
Familierett
Forbrukerjuss
Avtaler og kontrakter
Arbeidsrett
HR og Lederstøtte

Advokatfullmektig

Arbeidsliv
Arverett
Eiendom
Voldsoffererstatning
Samlivsbrudd
Eiendom
Plan- og bygg

Advokat

Avtaler og kontrakter
Eiendom
Entreprise
Eiendom
Avtaler og kontrakter
Konkurs og insolvens
Plan- og bygg
Skatt og avgift
Selskapsrett