Geir Morten har spesialisert seg innen trygderett/ NAV-saker og forvaltningsrett etter mange års erfaring fra offentlig forvaltning og fra NAV Klageinstans Midt-Norge. Geir Morten har sine hovedarbeidsområder innen yrkesskade, erstatningsrett og trygderett/ NAV-saker. Han bistår klienter blant annet i saker mot NAV, forsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda. Han bistår også i saker innen arv og familie.