Det nærmer seg frist for innlevering av skattemeldingen for 2021

Det nærmer seg frist for innlevering av skattemeldingen for 2021

Frist for innlevering av skattemeldingen for 2021 er 30. april.

Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt, er det som regel behov for å gå gjennom opplysningene og kontrollere at opplysningene er korrekte og fullstendige. Advokatfirmaet Berg bistår gjerne med gjennomgang og rådgivning i forhold til skatt.

Ved gjennomgang av skattemeldingen er det spesielt noen forhold som krever ekstra oppmerksomhet og som du burde være obs på:

  • Gevinstbeskatning ved salg av aksjer, andeler, eiendom eller andre eiendeler
  • Ved formue eller inntekter i utlandet
  • Pendlerfradrag
  • Innflytting/utflytting til og fra Norge
  • Ved virksomhetsinntekter
  • Utbytte og utdelinger
  • Transaksjoner mellom selskap og aksjonær
  • Tapsfradrag

Det er viktig å huske på at det gjelder et globalskatteprinsipp, der all inntekt og formue i utlandet også skal rapporteres inn i Norge. Som regel kan det kreves fradrag i norsk skatt ved skatt betalt i utlandet. Dette i henhold til bilaterale skatteavtaler som Norge har inngått med andre land.

Trenger du hjelp med skattemeldingen? Kontakt gjerne vår dyktige advokat Henrik Kaldahl Thorrud. Henrik har lang og bred erfaring innen skatterett for både privatpersoner og virksomheter, og bistår deg gjerne med ulike problemstillinger.

Advokatfirmaet Berg

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter