Hvorfor opprette en fremtidsfullmakt?

Hvorfor opprette en fremtidsfullmakt?

For de aller fleste er skader, alderdom og følger av dette noe som er relativt fjernt eller langt i fremtiden. Men har du noen gang tenkt på at det er enkelte ting som burde tas stilling til mens du fortsatt er ved god helse?

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er det privatrettslige alternativet til offentlig vergemål. Dette innebærer i praksis at man oppretter et dokument hvor du kan bestemme hvem som skal ivareta dine interesser, dersom du en gang er ute av stand til å ivareta disse på egenhånd. Typiske tilfeller hvor fremtidsfullmakt kan være et alternativ er om man blir utsatt for en ulykke som gjør at man trenger vergemål, eller dersom man får en sykdom som gjør at man ikke lengre er ved sine fulle fem.

En fremtidsfullmakt kan gis til en eller flere personer i felleskap, alt etter ditt ønske. Mange velger gjerne ektefelle/samboer eller barn, men det er også mulig å velge en annen nær person man mener er egnet til å ivareta ens interesser.

Typisk innhold i en fremtidsfullmakt

Noen typiske ting som en fremtidsfullmakt kan inneholde er hva som skal gjøres med eiendom, bil, båt, og andre verdigjenstander dersom du skulle være ute av stand til å ivareta dine egne interesser. Fremtidsfullmakten kan videre legge føringer for i hvilken grad du ønsker at familie/nære skal motta gaver, eller om det skal foretas noen særlige disposisjoner i forhold til aksjer, fond og lignende dersom du har dette. Det er imidlertid opp til deg hva fullmakten skal omfatte av innhold og hvilke rammer fullmakthavers kompetanse har, og du kan dermed sikre deg at du har full kontroll på hvordan dine verdier skal forvaltes i fremtiden.

Hva skjer dersom du ikke har en fremtidsfullmakt og trenger en verge?

Dersom du ikke har opprett en fremtidsfullmakt, og skulle havne i en situasjon hvor du trenger en verge, vil du få en statlig oppnevnt verge. Denne vergen vil gjøre de aller nødvendigste disposisjonene på vegne av deg, sånn som å betale faste regninger og utgifter, men kan ikke ta i betraktning dine egne ønsker for hvordan ting skal styres.

En statlig oppnevnt verge har videre snever tilgang til å foreta store disposisjoner eller gi for eksempel gaver av større beløp. Dette innebærer at dersom du for eksempel ønsker at barna dine eller ektefelle skal ha mulighet til å få større gaver ved bursdager eller andre anledninger på vegne av deg, vil dette være umulig.

Hvorfor burde du ha en fremtidsfullmakt?

Den aller beste grunnen til at du burde opprette en fremtidsfullmakt er at det sikrer at nettopp dine ønsker blir ivaretatt, også etter at du ikke selv er i stand til å ivareta dine egne interesser. Dersom du har opprettet en fremtidsfullmakt, men ting endrer seg over tid, er det mulig å oppdatere fremtidsfullmakten slik at den bedre reflekterer dine nye ønsker. På denne måten er du føre var, og har full kontroll den dagen du trenger det.

Ønsker du å opprette en fremtidsfullmakt? Det kan vi hjelpe deg med! Ta kontakt med en av våre spesialist på arverett, for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Advokatfirmaet Berg

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter