Visste du at Advokatfirmaet Berg har kontorer i Ringebu?

Visste du at Advokatfirmaet Berg har kontorer i Ringebu?

Advokatfirmaet Berg har to advokater med kontorplass på Innovasjonssenteret i Ringebu. Advokat Kristin Teigen og advokatfullmektig Hilde Heide Baukhol er stasjonert her. 

-Det er ikke mange advokatkontorer langs Gudbrandsdalen, og vi så behovet for å være fysisk til stede, forteller advokat Kristin Teigen i Advokatfirmaet Berg. 

Lavere terskel for å oppsøke advokat

Tidligere var de to advokatene stasjonert i Lillehammer, men opplevde oftere og oftere behov for å leie møterom i Ringebu. 

-Med et stort ønske om å være tilgjengelige og til stede for folk i Gudbrandsdalen, ble veien kort til å faktisk etablere kontorer i Ringebu, forteller Kristin Teigen. 

Både Hilde og Kristin bor i området og kjenner godt til Gudbrandsdalen og dølenes behov. 

-Det at vi er fra Gudbrandsdalen og at folk kjenner til oss, gjør terskelen lavere for mange som synes det er skummelt eller ubehagelig å oppsøke advokat. Ofte er det såre og vanskelige temaer som skal snakkes om, og da er det viktig at terskelen er lav og tilliten høy, forteller advokat Kristin Teigen. 

Tilstedeværelse med gode samtaler

Advokatfirmaet Berg sørger for at veien er kort for en uforpliktende prat, og ser ofte stor verdi av å møtes fysisk når vanskelige temaer skal diskuteres. 

-Å møtes fysisk i slike situasjoner kan bety mye. Vi opplever nesten alltid at det dukker opp spørsmål og regler mange ikke er klar over på forhånd, og som er lurt å ta stilling til og diskutere seg gjennom. Når det er sagt, har vi ofte oppfølging på telefon, e-post og Teams også, når det ligger til rette for det, forteller advokatfullmektig Hilde Heide Baukhol.  

Dette kan vi hjelpe deg med

  • Arverett. Kristin Teigen og Hilde Heide Baukhol har spisskompetanse innenfor arverett. De kan bistå med alt som trengs av juridiske dokumenter, arveplanlegging og rådgivning innenfor arverett. 
  • Familierett. Står du i et samlivsbrudd? Hilde og Kristin hjelper deg gjennom på best mulig måte. 
  • Forvaltningsrett. Hilde Heide Baukhol har lang erfaring innenfor forvaltningsrett. Hun kan tilby bistand i alt som har med offentlige vedtak å gjøre. Dette kan omfatte påklaging angående vedtak fra kommune, statsforvalter og NAV-saker. Hilde kan også bidra med rådgivning i startfasen av en prosess. 
  • Arbeidsrett. Advokatfirmaet Berg bistår offentlige og private virksomheter innen arbeidsrettslige spørsmål. Vårt mål er alltid å finne gode, tilpassede løsninger til den enkelte bedrift, og å løse konflikter på lavest mulig nivå.

Hvem sitter i Ringebu? 

Advokat Kristin Teigen

Kristin Teigen er varaordfører i Ringebu kommune ved siden av jobben som advokat. Hun har lang erfaring fra ulike aspekter i arbeidslivet som NAV klageinstans, styreverv, offentlig forvaltning. Kristin har ekspertise innenfor arverett, familierett og forvaltningsrett. 

Ta kontakt med Kristin for en uforpliktende prat.

Advokatfullmektig Hilde Heide Baukhol 

Hilde Heide Baukhol er advokatfullmektig i advokatfirmaet Berg. Hilde har lang erfaring fra offentlig forvaltning, herunder Sør-Fron kommune og NAV klageinstans, samt en rekke verv. 

Hennes fagfelt er arverett, familiesaker, arbeidsrett, forvaltningsrett og forbrukersaker.

Ta kontakt med Hilde for en uforpliktende prat.

Advokatfirmaet Berg

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter