Fagområder

Fagområder

Fagområder

Skilsmisse og samlivsbrudd

Samlivsbrudd er en vanskelig og følelsesladet situasjon å stå i. Vi jobber for å finne løsninger i form av forlik og enighet lenge før en konflikt eskalerer til å havne i retten. 

Les mer

Slik planlegger du arveoppgjøret

Arverett kan være et både komplisert og følelsesladet tema. Ofte ligger behovet for arveplanlegging hos personer i vanskelige livssituasjoner. Vi som jobber i Berg er gode på relasjoner.

Les mer
HR og lederstøtte - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

HR og lederstøtte

Å være leder i en virksomhet er en krevende øvelse som krever god kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Målrettet HR-arbeid forebygger

Les mer
Yrkesskade - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Yrkesskade

Skade påført i arbeid kan bli godkjent som yrkesskade, og du vil normalt være dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Det er

Les mer
Pasientskade - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Pasientskade

Sykdom, skade og møte med helsetjenesten, kan av og til føre til operasjoner og andre tiltak. Slike inngrep innebærer alltid

Les mer
Forbrukeradvokat - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Forbrukerjuss

Kjøp, salg og leie er en del av dagliglivet, men også en kilde til konflikt. Hvilken lov du som privatperson

Les mer
Eiendomsrett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Eiendom

Advokatfirmaet Berg har mange advokater med bred kompetanse innen eiendom og avhending. Ved kjøp og salg av bolig, arv, nabotvister

Les mer
Arverett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Arverett

Spørsmål om arv og arveoppgjør oppstår ofte under forhold som kan oppleves som vanskelig for de berørte, og behovet for

Les mer
Arbeidsrett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Arbeidsrett

I advokatfirmaet Berg har vi lang og omfattende erfaring med å bistå arbeidstaker i tvist mot arbeidsgiver. Arbeidstaker har et

Les mer
Forbrukeradvokat - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Skatt og avgift

I advokatfirmaet Berg vet vi at organisering av virksomheter kan gjøres på ulike måter, og at de ulike selskapsformene utløser

Les mer
Selskapsrett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Selskapsrett

Enten du ønsker å starte et nytt firma eller er godt etablert, vil det dukke opp selskapsrettslige problemstillinger. Mens aksjeloven

Les mer
Plan og bygg - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter omfatter i dag alt fra små prosjekter til de største utbyggingstiltakene. Dersom din virksomhet

Les mer

Enterprise

Ved utføring av bygge- og anleggsarbeid er det en rekke standarder både byggherre og entreprenør bør være klar over og

Les mer
Eiendomsrett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Eiendom

Advokatfirmaet Berg bistår virksomheter med alt ifra kjøp og salg av eiendom til due diligence i forbindelse med erverv av

Les mer
Arbeidsrett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Berg bistår offentlige og private virksomheter innen arbeidsrettslige spørsmål. Vi har lang erfaring med ulike arbeidsrettslige problemstillinger, HR og

Les mer

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter