• Forsentkomming vante gang
  • Illojalitet
  • for dårlig arbeidsprestasjon
  • alkohol og rusproblemer
  • ikke egnet for jobben
  • Straffbare forhold begått Enten i jobbsammenheng eller utenfor jobb
  • Trakassering og diskriminering mot andre medarbeidere
  • manglende måloppnåelse
  • Helseproblemer uten overskuelig utsikt til bedring