Selskapsrett

Selskapsrett

Selskapsrett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Enten du ønsker å starte et nytt firma eller er godt etablert, vil det dukke opp selskapsrettslige problemstillinger. Mens aksjeloven har detaljerte saksbehandlingsregler og regler for endring av selskap, regulerer loven i liten grad forhold mellom aksjonærer. I advokatfirmaet Berg har vi omfattende kompetanse med selskapsrett og ulike selskapsformer og kan rådgi din virksomhet etter behov.

Advokatfirmaet Berg kan bistå i alle typer selskapsrettslige spørsmål, blant annet:

  • Stiftelse og avvikling av selskap
  • Egenkapitaltransaksjoner; fisjon, fusjon, kapitalforhøyelse og -nedsettelse, omdannelse
  • Etablering av holdingstruktur
  • Selskapsgjennomgang/granskning
  • Aksjekjøpavtaler og avtaler om kjøp av virksomhet
  • Styreansvar
  • Oppdrag som kontaktperson eller styreverv etter nærmere avtale

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter