HR og lederstøtte - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

HR og Lederstøtte

HR og Lederstøtte

Å være leder i en virksomhet er en krevende øvelse som krever god kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Målrettet HR-arbeid forebygger sykefravær og problemer, samt skaper ro og trygghet innad i virksomheten. I Advokatfirmaet Berg kan vi bistå i å sikre god saksbehandling, og med å være en sparringspartner i de vanskelige situasjonene. Vi har advokater med bred erfaring fra ledelse og HR, og bistår større og mindre virksomheter i både enkeltsaker og mer omfattende omstillinger.

Vi tilbyr bistand med blant annet:

  • HR for hire i enkelt saker eller større prosesser
  • Forebygging og oppfølging av sykefravær
  • Bistand til håndtering av ulike typer konflikter, som eks arbeidsmiljøutfordringer, varslingssaker, lederutfordringer
  • Oppsigelsesprosesser
  • Omstilling og endring
  •  Rekruttering
  • Bistand til utarbeidelse av HR-prosedyrer, eks varsling
  • Styremedlemskap
HR og lederstøtte - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Nyttige lenker og dokumenter