Plan og bygg - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Plan- og bygg

Plan- og bygg

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter omfatter i dag alt fra små prosjekter til de største utbyggingstiltakene. Dersom din virksomhet skal utføre et prosjekt er god rådgivning og innsikt i regelverket avgjørende for å få en effektiv prosess og for å unngå dyre tvister. Advokatfirmaet Berg har flere advokater med omfattende kompetanse fra plan- og bygningsarbeid i det offentlige, så vel som tvisteløsning i og utenfor retten. Vi har også flere advokater med omfattende erfaring innen entrepriserett, og kan dermed bistå din virksomhet i flere ledd av prosjektet.

Vi tilbyr bistand ved blant annet:

  • Finansieringsspørsmål
  • Anbud
  • Valg av kontraktsform og kontraktsinngåelse
  • Forhandlinger
  • Byggesøknad/søknad om dispensasjon
  • Klage på vedtak
  • Rådgivning ved tolkning av planer; arealplaner, reguleringsplaner
Plan og bygg - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Nyttige lenker og dokumenter