Skatt og avgift

Skatt og avgift

I advokatfirmaet Berg vet vi at organisering av virksomheter kan gjøres på ulike måter, og at de ulike selskapsformene utløser forskjellige skatte- og avgiftsregler. Skatt og avgift er komplekse saksfelt som krever spisskompetanse og god forståelse for kommersielle interesser. Derfor har vi advokater med erfaring innen nettopp dette som kan bistå din virksomhet i å finne de beste løsningene.

 

Vi tilbyr bistand ved blant annet:

  • Skatterådgivning, nasjonalt og internasjonalt
  • Skatteoptimalisering av selskapsstrukturer, transaksjoner, investeringer og finansiering
  • Selskapsgjennomgang, due diligence
  • Bistand ved bokettersyn, rettstvist
  • Korrespondanse med skattemyndigheter

Advokater med kompetanseområde: Skatt og avgift