Enterprise

Enterprise

Ved utføring av bygge- og anleggsarbeid er det en rekke standarder både byggherre og entreprenør bør være klar over og kjenne til. I advokatfirmaet Berg er vi godt kjent med de ulike juridiske problemstillingene et entreprisearbeid oppstiller. God juridisk bistand kan forhindre unødige, kostbare tvister, og sikre ro og forutberegnelighet i virksomheten.

Vi tilbyr bistand ved blant annet:

  • Kontraktinngåelse
  • Tolkning av regelverk og avtaler/kontrakter
  • Forhandlinger
  • Tvisteløsning og prosedyreoppdrag

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter