Juridisk bistand i møte med barnevernet

Juridisk bistand i møte med barnevernet

Barnevernssaker Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu
Advokatfirmaet Berg har advokater med betydelig innsikt og erfaring med forvaltningen generelt og barnevernet spesielt

Møtet med barnevernet kan ofte oppfattes som skremmende og vanskelig. Advokatfirmaet Berg har advokater med betydelig innsikt og erfaring med forvaltningen generelt og barnevernet spesielt. I en prosess med barnevernet kan det oppstå behov for råd fra advokat underveis. Man står overfor store inngrep i privatlivet til både barn og foreldre, som i ytterste konsekvens kan resultere i bruk av tvang.

Våre advokater kan bistå gjennom hele prosessen, der vi med god kunnskap om gjeldende rett og barnevernets virksomhet, kan være en viktig støttespiller. Er du i en prosess med barnevernet, kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og en vurdering av saken.

Vi tilbyr bistand ved blant annet:

  • Rådgivning i den innledende fasen av saken
  • Bistand i møter med barnevernet
  • Saker for fylkesnemnda og domstolene.

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter