Pasientskade

Pasientskade

Pasientskade - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Sykdom, skade og møte med helsetjenesten, kan av og til føre til operasjoner og andre tiltak. Slike inngrep innebærer alltid en viss form for risiko, og som en følge av denne risikoen er det opprettet en skadeforsikringsordning som gjelder for alle som behandles av helsevesenet. Hos norsk pasientskadeerstatning (NPE), kan man søke erstatning for både de økonomiske og ikke-økonomiske tap man skulle lide under behandling. Advokatfirmaet Berg har eksperter på pasientskadeerstatning og hjelper deg med en vurdering av din sak. Ta kontakt med en advokat for en uforpliktende samtale.

Vi tilbyr blant annet bistand ved: 

  • Spørsmål om erstatning fra norsk pasientskadeerstatning.
  • Klage til pasientskadenemnda.
  • Rettsprosesser knyttet til pasientskadeerstatning.

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter