Personskade & erstatning

Personskade & erstatning

Hos Advokatfirmaet Berg får du hjelp og bistand i saker som omfatter personskader og i saker som gjelder spørsmål om erstatning og forsikring. Vi har spesialiserte advokater med solid erfaring og kompetanse innen de ulike erstatningsområder, og som kan gi deg den hjelpen du trenger i din sak.

Advokatfirmaet Berg forhandler ofte med forsikringsselskaper og Norsk Pasientskadeerstatning på vegne av skadelidte. Vi bistår også klienter i saker for domstolene. Våre advokater holder til i Innlandet, men jobber landsdekkende.

Advokatfirmaet Berg kan gi deg bistand innenfor alt av erstatning, enten det gjelder erstatning etter skade påført i arbeid (yrkesskade/yrkessykdom), skade påført etter mislykket inngrep og/eller oppfølging av behandler (pasientskade), ulykke påført i trafikken (trafikkskade), påført skade etter voldshendelse (voldsoffererstatning), skader påført i fritiden (fritidsskader) mv.

Våre advokater bistår også klienter ved forsikringsoppgjør etter påført skade.

Lurer du på om du har et krav eller ønsker du bistand etter å ha blitt skadet? Da anbefales du å sende en uforpliktende henvendelse. Advokatfirmaet Berg vil da vurdere saken din. Samtidig vil vi vurdere om du har krav på å få dekket dine advokatutgifter.

Ta kontakt med advokat Geir Morten Brandhaug, enten på telefon 936 78 738 eller på e-post gmorten@lillehammeradvokatene.no.

For nærmere oversikt over aktuelle temaer innen personskade og erstatning, klikk deg inn på aktuell lenke nedenfor.

Yrkesskade

link

Pasientskade

link

Trafikkskade

link

Voldsoffererstatning

link

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter