Barnevernssaker Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Barnevern

Møtet med barnevernet kan ofte oppfattes som skremmende og vanskelig. Advokatfirmaet Berg har advokater med betydelig innsikt og erfaring med forvaltningen generelt og barnevernet spesielt. I en prosess med barnevernet kan det oppstå behov for råd fra advokat underveis. Man står overfor store inngrep i privatlivet til både barn og foreldre, som i ytterste konsekvens kan resultere i bruk av tvang. Våre advokater kan bistå gjennom hele prosessen, der vi med god kunnskap om gjeldende rett og barnevernets virksomhet, kan være en viktig støttespiller. Er du i en prosess med barnevernet, kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og en vurdering av saken.

 

Vi tilbyr bistand ved blant annet:

  • Rådgivning i den innledende fasen av saken
  • Bistand i møter med barnevernet
  • Saker for fylkesnemnda og domstolene.
Barnevernssaker Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Nyttige lenker og dokumenter

Advokater med kompetanseområde: Barnevern

No data was found