Eiendomsrett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Eiendom

Advokatfirmaet Berg har mange advokater med bred kompetanse innen eiendom og avhending. Ved kjøp og salg av bolig, arv, nabotvister og husleietvister kan det fort oppstå kompliserte juridiske situasjoner som krever advokatbistand. Vi jobber for å løse tvisten på lavest mulig nivå, og for å finne gode løsninger tilpasser deg som privatperson. I advokatfirmaet Berg har vi også omfattende kjennskap til plan- og bygningsloven, og kan bistå med oppdrag knyttet til dette.

Vi tilbyr blant annet bistand ved:

  • Kjøp og salg av fast eiendom
  • Tinglysning
  • Bruksrettigheter, servitutter og hevd
  • Utarbeidelse av kjøpekontrakt
  • Oppgjørsoppdrag
  • Hjemmelsoverføring
  • Nabotvister
  • Husleietvister
  • Tomtefeste
  • Skatt og merverdiavgift
Eiendomsrett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Nyttige lenker og dokumenter