Familierett

Familierett

Familien er en grunnleggende enhet i samfunnet vårt. Den gir et trygt sosialt nettverk for medlemmene, og et godt oppvekstmiljø for barn. I en familie kan det også oppstå opprivende konflikter som kan oppleves ekstra sterke. På grunn av de nære relasjonene, kan en konflikt i familien også berøre de som ikke direkte er involvert. Familierett er et kjerneområde for advokatene i advokatfirmaet Berg. Våre advokater har svært lang erfaring med spørsmål og tvister knyttet både til familien som en rettslig og en sosial enhet. Ta kontakt med en familieretts advokat for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.

Vi tilbyr bistand ved blant annet: 

  • Avtaler og rådgivning ved stiftelse av familien, herunder ektepakter, samboeravtaler m.v.
  • Planlegging og fordeling ved forskudd på arv og gaver.
  • Spørsmål om samlivsbrudd, barnefordeling og de økonomiske spørsmålene knyttet til opphør av samlivet.
  • Testamente og skifte av dødsbo.
  • Og andre spørsmål knyttet til stiftelse og opphør av familielivet.

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Nyttige lenker og dokumenter