Forbrukeradvokat - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Forbrukerjuss

Forbrukerjuss

Kjøp, salg og leie er en del av dagliglivet, men også en kilde til konflikt. Hvilken lov du som privatperson skal forholde deg til i den konkrete saken, kan ofte være uklart. Spørsmål om det forelå et avtalebrudd, en mangel eller feil ved tingen som ble kjøpt. Hvem som har ansvar og risikoen og hvilke rettigheter som følge av avtalen som er inngått, er spørsmål vi i advokatfirmaet Berg bistår klienter over hele landet med.

Når en ting ikke virker som den skal eller har den standard som man forventet, oppstår det spørsmål hvor det ofte kan være hensiktsmessig å rådføre seg med en advokat. Særlig i møte med store selskaper eller andre med lang erfaring, kan forbrukeren måtte kjempe en kamp i motbakke. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, våre advokater kan hjelpe deg i alle saker om kjøp og salg av varer og tjenester. Vi kan også være en rådgiver i prosessen frem til en avtale skal inngås.

Vi tilbyr blant annet bistand ved:

  • Avhending av fast eiendom
  • Kjøp og salg av løsøre
  • Er det feil eller mangler med gjenstanden du har kjøpt
  • Leie og utleie av både ting og bolig
Forbrukeradvokat - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Nyttige lenker og dokumenter

Advokater med kompetanseområde: Forbrukerjuss