Strafferett

Strafferett

Advokatfirmaet Berg har et eget strafferettsteam, med særlig kompetanse som bistandsadvokater. Våre advokater tar også oppdrag som forsvarer i straffesaker. Som berørt i en straffesak er det helt sentralt at din rettssikkerhet ivaretas. Våre strafferettsadvokater har lang erfaring og vil sørge for at dine interesser blir ivaretatt.

Vi tilbyr blant annet: 

  • Forsvareroppdrag
  • Oppdrag som bistandsadvokat
Konkurs og insolvens - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Tjenester: Strafferett

Voldsoffererstatning