Skatt og avgift

Skatt og avgift

Forbrukeradvokat - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

I advokatfirmaet Berg vet vi at organisering av virksomheter kan gjøres på ulike måter, og at de ulike selskapsformene utløser forskjellige skatte- og avgiftsregler. Skatt og avgift er komplekse saksfelt som krever spisskompetanse og god forståelse for kommersielle interesser. Derfor har vi advokater med erfaring innen nettopp dette som kan bistå din virksomhet i å finne de beste løsningene.

Vi tilbyr bistand ved blant annet:

  • Skatterådgivning, nasjonalt og internasjonalt
  • Skatteoptimalisering av selskapsstrukturer, transaksjoner, investeringer og finansiering
  • Selskapsgjennomgang, due diligence
  • Bistand ved bokettersyn, rettstvist
  • Korrespondanse med skattemyndigheter

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter