Strafferett og bistandsadvokat

Strafferett og bistandsadvokat

Konkurs og insolvens - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Advokatfirmaet Berg har et eget strafferettsteam, med særlig kompetanse som bistandsadvokater. Våre advokater tar også oppdrag som forsvarer i straffesaker. Som berørt i en straffesak er det helt sentralt at din rettssikkerhet ivaretas. Våre strafferettsadvokater har lang erfaring og vil sørge for at dine interesser blir ivaretatt.

Vi tilbyr blant annet: 

  • Forsvareroppdrag
  • Oppdrag som bistandsadvokat

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter