Yrkesskade

Yrkesskade

Yrkesskade - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu
Advokatfirmaet Berg har eksperter på yrkesskade og hjelper deg med en vurdering av din sak. Skade påført i arbeid kan bli godkjent som yrkesskade, og du vil normalt være dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Skade påført i arbeid kan bli godkjent som yrkesskade, og du vil normalt være dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Det er viktig at ulykkeshendelsen meldes til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap så snart som mulig.

For å få yrkesskadegodkjenning må du for det første ha blitt påført en personskade. Dernest er det et krav om at hendelsen anses som en arbeidsulykke og det må være årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skadefølgen. For å bli godkjent som yrkesskade må ulykken dessuten ha inntruffet mens du var yrkesskadedekket, dvs. den må ha inntruffet i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Innholdet i disse vilkårene er nærmere presisert gjennom rettspraksis, blant annet i dommer fra Høyesterett.

Retten foretar konkrete vurderinger – Les mer om når du anses yrkesskadedekket.

Les mer om arbeidsulykke-begrepet.

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter