Forskudd på arv

Forskudd på arv

Forskudd på arv er en overføring av et formuesgode til en livsarving, og som senere skal avkortes ved arvefallet. Et forskudd på arv må holdes klart adskilt fra gaver mellom for eksempel foreldre og barn, som etter sin art ikke skal trekkes fra når arven skal fordeles mellom arvingene. Avkortningen skal som utgangspunkt skje krone for krone, uten at det foretas en verdijustering.

Forskudd på arv er en kilde til konflikt mellom arvinger og det kan lett oppstå spørsmål som vanskelig lar seg avklare og bevise. Ved forskudd på arv er det viktig at det skrives ned hva som er avtalt og at alle parter er kjent med forskuddet. Hos Advokatfirmaet Berg har vi lang erfaring med avtaler om forskudd på arv. Ta kontakt med oss for å avklare vanskelige grensespørsmål eller for å sette opp avtaler som skaper klarhet rundt disposisjonene.

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Nyttige lenker og dokumenter