Omstilling og nedbemanning

Omstilling og nedbemanning

Det stilles svært strenge krav til arbeidsgiver sin prosess og de vurderinger som gjøres også ved omstilling og nedbemanning.

Arbeidsgiver må sørge for at det foretas en analyse av virksomheten og dens utfordringer på en samvittighetsfull måte, og det må legges en plan for omlegging sammen med tillitsvalgte og ansatte. Målet med omstillingen er å komme frem til en ny organisering av virksomheten og definere hvilke behov for mannskap og kompetanse bedriften har. Arbeidsgiver kan si opp overtallige, men dersom det finnes annet arbeid i virksomheten vil oppsigelsen være usaklig.

Les mer om:

Oppsigelser etter nedbemanning.

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter