Trafikkskade

Trafikkskade

Dersom du har vært utsatt for en trafikkskade vil du som hovedregel ha krav på erstatning, selv om ingen er skyld i ulykken. Det er dermed et objektivt ansvar ved trafikkskader. Erstatningskravet skal i disse sakene rettes mot forsikringsselskapet.

Som oftest er det uproblematisk å avgjøre hvilke skader en motorvogn har forårsaket. Men det kan variere hvilket forsikringsselskap som har ansvaret for skadeoppgjøret. Dette avhenger blant annet av hendelsesforløpet, om det det er eneulykke eller sammenstøt mellom flere motorvogner eller om du blir skadet som fotgjenger eller syklist.

Våre dedikerte og spesialiserte advokater vil finne ut hvem som har ansvaret for erstatningsoppgjøret og bistår deg på alle trinn i prosessen.

Advokatfirmaet Berg

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter