Privat 

Næring

Annet

Erstatning for usaklig oppsigelse eller avskjed?

Det er vanlig at en arbeidstaker som er usaklig oppsagt blir tilkjent erstatning.  Erstatningen skal primært dekke det økonomiske tapet den oppsagte arbeidstakeren har lidt.  I visse situasjoner vil arbeidstakeren også bli tilkjent økonomisk kompensasjon for ikke-økonomisk tap (erstatning for tort og svie). Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-12 (2).

Hva er det økonomiske tapet?

En arbeidstaker som mister jobben, mister også inntekten.  Dette inntektstapet skal arbeidsgiveren dekke. Normalt har den oppsagte arbeidstakeren ikke krav på erstatning for tapt inntekt i lengre tid enn den tiden vedkommende går ledig.  Det kan imidlertid tenkes unntak der du har hatt en godt betalt jobb og ikke kommer opp i tilsvarende nivå ved en ny jobb.

Dersom du får dagpenger som arbeidsledig, skal det ikke tas hensyn til det. Dagpengene skal altså ikke trekkes fra ved erstatningsberegningen. Grunnen er at Nav kan kreve at arbeidstakeren tilbakebetaler dagpengene dersom du får erstatning som dekker lønnstap.

For sykepenger er regelen annerledes. Hvis arbeidstakeren har fått sykepenger fra folketrygden, skal det tas hensyn til det. Sykepengene skal altså trekkes fra ved beregningen av lønnstapet.

Hva er ikke-økonomisk tap?

Erstatning for slikt tap kalles også erstatning for tort og svie. Denne erstatningen skal gi arbeidstaker et slags plaster på såret for at du er usaklig oppsagt. Har arbeidsgiverens fremgangsmåte ved oppsigelsen vært sårende eller skandaliserende for arbeidstakeren taler det for slik erstatning.  Det samme gjør det dersom arbeidsgiveren ikke har fulgt formreglene i arbeidsmiljøloven.  Erstatning for ikke-økonomisk tap ligger vanligvis mellom kr 25.000 og 150.000.

Spør Advokatfirmaet Berg om erstatning for usaklig oppsigelse eller avskjed.

Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjema så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram