Privat 

Næring

Annet

Familierett – skilsmisse

Skilsmisse

Ved skilsmisse er det mange spørsmål som må avklares. Ekteskapsloven har bestemmelser om hvilke verdier som skal fordeles mellom ektefellene og hvordan de skal fordeles i et skilsmisseoppgjør i et såkalt skifteoppgjør.

Vi i Advokatfirmaet Berg kan bistå deg i denne, for mange, vanskelige prosessen. Vi har lang erfaring og god kompetanse.

Vi bistår både med å sette opp skifteavtale og ordner tinglysing av skjøte og pantedokument ved overdragelse av bolig.

Deling av felleseie:

Personer som har bodd sammen lenge kan ha mange ulike ting som må deles. Et skifteoppgjør kan derfor være praktisk vanskelig. Det kan også være vanskelig fordi forholdet mellom personene er konfliktfylt og det er mange følelser involvert.

Det er verdiene ektefellene hadde da de sendte søknad om separasjon eller skilsmisse til statsforvalteren som skal fordeles. Dette kalles skjæringstidspunktet. Hvis ektefellene flyttet fra hverandre før søknad ble sendt, er skjæringstidspunktet da de flyttet fra hverandre.

Hvis ektefellene ikke har avtalt noe annet, har de felleseie. Felleseie er alt ektefellene eide da de giftet seg, og har skaffet seg mens de har vært gift. Nettoverdien av ektefellenes eiendeler skal deles likt mellom dem.

Særeie

Ektefellene kan inngå avtale om fordeling av formuen. En slik avtale må gjøres i ektepakt. I ektepakten kan ektefellene f.eks avtale at alt eller deler av det ektefellene eier skal være deres særeie. Særeiemidler holdes helt utenfor delingen i et skilsmisseoppgjør. Særeie kan også være bestemt av giver eller arvelater i testament.

Skjevdeling

Selv om ektefellene ikke har opprettet ektepakt, kan det være grunnlag for ektefellene å holde verdien utenom likedelingen dersom de har midler som kan skjevdeles. Det er nettoverdien som kan kreves skjevdelt. Ektefellene trenger ikke dele verdier som de:

  1. hadde før de giftet seg,
  2. har arvet under ekteskapet, eller
  3. har fått i gave fra andre enn den andre ektefellen under ekteskapet.

Hvem overtar huset

Det gjelder noen egne regler for boligen (for eksempel huset eller leiligheten) som ektefellene har bodd i sammen. I noen tilfeller har en ektefelle større behov for boligen enn den andre. Da kan den ektefellen enten få overta boligen, eller få bruke den. Å overta boligen betyr at man blir eier av den, mot å kjøpe ut den andre ektefellen. Når man får bruke boligen er den andre ektefellen fortsatt eier av den, men man får lov til å bo der alene. For å kunne overta en bolig som eies av den andre ektefellen må det foreligge en spesiell grunn, f. eks. at ektefellen skal ha barna boende fast hos seg.

Hvor skal barna bo? Iris

Barnebidrag

Når foreldrene ikke lenger bor sammen, så skal den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet betale et månedlig bidrag. Hvis barnet bor like mye til hver av foreldrene, kan den med lavest inntekt få barnebidrag av den andre.

Barnebidrag er i utgangspunktet et privat forhold, og dere kan derfor avtale dette privat. Med NAVs bidragskalkulator kan du selv beregne størrelsen på barnebidraget.

Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige om en privat avtale, kan hver av foreldrene søke om at NAV fastsetter bidraget. NAV Innkreving kan kreve inn barnebidraget, både ved privat avtale og når NAV fastsetter et bidrag.

Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjema så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram