Konkurs og insolvens

Konkurs og insolvens

Konkurs og insolvens - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Ved konkurs og insolvens er det mange kryssende og uforenlige hensyn som kan gjøre seg gjeldende. Vår rolle er å bistå i å balansere disse hensynene på en god måte, slik at prosessen blir enklest mulig og uten unødige tvister.

Vi tilbyr rådgivning ved blant annet:

  • Konkurs og insolvens
  • Gjeldsforhandlinger
  • Begjæring av oppbud
  • Omstøtelse og personlig ansvar

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter