Avtaler og kontrakter

Avtaler og kontrakter

Mye av aktivitetene i en bedrift er knyttet opp til kontrakter og avtaler. Det finnes mange forskjellige kontrakter. Eksempelvis arbeidskontrakter, forliksavtaler, husleiekontrakter, innkjøpskontrakter, aksjonæravtaler, og mange andre type kontrakter.

Ordlyden i kontrakter er ikke alltid lett å forstå, og hva partene har ment ved kontraktsinngåelsen er ofte ikke lett å vite. Det kan være utfordrende å vite hvordan man skal forstå kontraktens innhold. I tillegg suppleres og utfylles kontrakter av lovfestede og ulovfestede alminnelige avtale- og kontraktsrettslige prinsipper. Tolkning av kontrakter er ofte kjernen til juridiske tvister.

Advokatfirmaet Berg bistår blant annet med:

  • Inngåelse av avtaler og kontrakter for både næringsdrivende og privatpersoner
  • Tolkning av avtaler og kontrakter
  • Forhandlinger

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Nyttige lenker og dokumenter