Privat 

Næring

Annet

Kontraktsbrudd

Har du opplevd kontraktsbrudd ved boligkjøp, bil eller håndverktjenester? Se hva innboforsikringen dekker.

Har du vært uheldig ved kjøp av bolig, bil eller håndverktjenester? De fleste har rettshjelpdekning i sin innboforsikring. Forskjellige forsikringsselskap har ulik dekning. Informasjon om hva som blir dekket av din innboforsikring finnes i vilkårene. Mange tror forsikringen dekker all rettshjelp, og noen vet ikke en gang om muligheten. Vi bistår med å avklare rettigheter gjennom din innboforsikring. 

Innboforsikringen vil stort sett dekke mangelsaker hvis man har kjøpt bolig, bil eller har vært uheldig med håndverksaker. Som oftest er dekningen du har inntil kr. 100 000, men med en egenandel.

Andre områder forsikringen dekker er alt som knyttes til hus og fast eiendom. Private anliggender som arvesaker og familiesaker faller utenom innboforsikringen. Havner du i tvist eller konflikt med et forsikringsselskap vil det også kunne være muligheter. 

Som regel er det et krav om at det skal foreligge en tvist før forsikringen inntrer. I mangelsaker begynner vi alltid med å nøste opp i hva den faktiske avtalen eller kontrakten sier. 

Kontraktsrett

Ordlyden i kontrakter er ikke alltid lett å forstå, og hva partene har ment ved kontraktsinngåelsen kan i noen tilfeller være vanskelig å vite. Tolkning av kontrakter er derfor ofte kjernen til juridiske tvister.

Det klare utgangspunktet for å nøste opp i en sak, er hva som faktisk står i en kontrakt. Vi sjekker kontrakter nøye og ser på eventuelle uklarheter som kan tolkes på flere måter. 

Vi kan også hjelpe til med å kvalitetssikre når en kontrakt inngås. Når en kontrakt utformes, må man se fremover og tenke på konsekvenser og problemer som kan oppstå. Vi er nøye med ordlyd, slik at det blir lite rom for tolkning, og at det som er viktig å ha med er på plass. 

Reklamasjonsfrist

Noe mange brenner seg på, er å ikke reagere raskt nok når det er noe som ikke stemmer. Skulle det dukke opp feil eller mangler ved for eksempel boligkjøp, er det viktig å være rask med å si i fra, og at det gjøres skriftlig.

Vi rådgir om hvordan å gå frem, og hvem som skal kontaktes. Det viktigste er å få sagt i fra i tide til alle parter som er involvert, ikke bare til forsikringsselskapet.

Kontraktsbrudd

Ved huskjøp er det svært viktig å være nøye med å lese papirer. Oppstår det problemer, vil man kunne bli møtt på dette etterpå. I takstrapporter kan det for eksempel være anbefalinger om å undersøke tak eller andre deler av en bolig. Har man ikke lest papirene skikkelig og reagerer for sent, kan man havne i uheldige situasjoner som kunne vært unngått. 

Vi kan hjelpe deg med å få klarhet i innfløkte regler og detaljer. Vi gir råd og vurderinger om du faktisk har en sak å gå videre med, og veien videre. 

Ta kontakt med en av våre advokater

Nyttige lenker og dokumenter
Relaterte saker
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjemaet så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram