Privat 

Næring

Annet

Hvordan skal du som arbeidsgiver behandle et varsel?

Opplever du at det forekommer kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?

I arbeidsmiljøloven kapittel 2A er det lovfestet en rett for arbeidstakere til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det stilles i loven ingen formkrav til et slikt varsel, arbeidstaker kan derfor varsle om kritikkverdige forhold både skriftlig og muntlig.

Hva som omfattes av kritikkverdige forhold er flere forskjellige tilfeller, men loven legger til grunn at det kritikkverdige forholdet må ha en «viss allmenn» interesse. Er det snakk om lovbrudd og straffbare forhold, vil det alltid anses som kritikkverdige forhold. Politiske ytringer, faglig uenighet, personalkonflikter m.m. derimot, anses ikke som kritikkverdige forhold og faller utenfor reglene om varsling.

Virksomheter som har mer enn fem ansatte skal ha skriftlige rutiner for intern varsling. Dette fremgår av lovens § 2A-3. Det er ansatte og tillitsvalgte/vernetjeneste som i fellesskap skal utarbeide disse rutinene.

Et varsel skal saksbehandles

Å motta varsel fra ansatte kan for noen arbeidsgivere skape frykt og bekymring for hvordan dette skal tas tak i slik at både varsler og den det varsles på blir behandlet på en god og riktig måte. Når det nå er lovfestet et eget forbud mot gjengjeldelse av varslere, er det flere som tørr å varsle. Men hvordan skal arbeidsgiver håndtere et varsel?

Erfaringsmessig er det mange arbeidsgivere som ikke vet hvordan de skal håndtere et varsel. Disse sakene blir ofte ekstra krevende for alle parter, både den som varsler, den som blir varslet på og arbeidsgiver, når arbeidsgiver mangler kunnskap om lovverk og håndtering. Sakene er også ofte komplekse og oppleves av arbeidsgivere som en byrde.

Det stilles strenge krav til arbeidsgiver sin håndtering i arbeidsmiljøloven. Som HR-sjef ledet Marianne Berg prosessen i flere varslingssaker. Hun kjenner regelverket godt og har mye praktisk erfaring i slike saker. Skal det være mulig for partene å fortsette som kolleger i ettertid og gå ut av prosessen på en for begge god måte, avhenger dette i de fleste sakene av arbeidsgivers håndtering.

Advokatfirmaet Berg kan bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i varslersaker.

Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjemaet så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram