Privat 

Næring

Annet

Hva er forskjell på salg av virksomhet og aksjer?

Salg av virksomhet eller salg av aksjer – en sammenligning

Salg av virksomhet og salg av aksjer er to forskjellige måter å overføre eierskapet til en bedrift på, og de har ulike juridiske, økonomiske og skattemessige konsekvenser. Her er en oversikt over forskjellene mellom de to:

Salg av virksomhet:

Helhetlig overføring: Når du selger virksomheten din, selger du vanligvis alle aktivaene og eiendelene som tilhører bedriften, inkludert inventar, eiendom, kundeforhold og immaterielle eiendeler som varemerker og patenter.

Ansatte: For ansatte gjelder at de rettigheter og plikter som gjaldt mellom den ansatte og den opprinnelige arbeidsgiver på overdragelsestidspunktet skal respekteres av ny arbeidsgiver. Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver.

Kontroll og eierskap: Etter salget overfører du normalt hele kontrollen og eierskapet til virksomheten til kjøperen. Du har ikke lenger noen innflytelse eller ansvar for virksomhetens drift.

Skattemessige konsekvenser: Salg av virksomhet kan ha komplekse skattemessige konsekvenser. Gevinster fra salg av aktiva beskattes som kapitalgevinster, og beskattes for tiden med 22 %.

Ansvar og gjeld: Vanligvis må du som selger rydde opp i all bedriftens gjeld og forpliktelser før salget. Kjøperen vil ikke vanligvis ta over gjelden, med mindre dette er spesifisert i avtalen.

Salg av aksjer:

Eierskap i selskapet: Når du selger aksjer i selskapet, selger du eierandeler i selskapet. Dette innebærer at du overfører eierskap i selskapet uten å endre selskapets struktur eller eiendeler.

Kontroll: Du kan opprettholde en viss grad av kontroll og eierskap i selskapet, avhengig av hvor mange aksjer du selger. Hvis du selger alle aksjene, vil du imidlertid normalt miste all kontroll over selskapet.

Ansatte: Ansatte i selskapet skal i teorien ikke berøres av salg av aksjer, da arbeidsgiver er den samme.

Skattemessige konsekvenser: Aksjegevinster blir beskattet som kapitalgevinster dersom eier og selger av aksjene er en privatperson. Hvis selger av aksjene er et aksjeselskap, er aksjegevinsten fritatt for beskatning. Derfor lønner det seg ofte å eie aksjer via holdingselskap. Ved salg av fast eiendom slipper kjøper å betale dokumentavgift på 2,5 % av eiendommens markedsverdi når eiendommen selges i form av aksjeselskap.

Ansvar og gjeld: Med mindre det er spesifikke avtaler om ansvar og gjeldsovertakelse i aksjeavtalen, overtar kjøperen normalt alt ansvar og alle forpliktelser som selskapet har. Dette gjelder også historiske forpliktelser. Dette er grunnen til at kjøper normalt ønsker å gjennomføre en selskapsgjennomgang, såkalt due diligence ved kjøp av aksjer.

Valget mellom salg av virksomhet og salg av aksjer avhenger av mange faktorer, inkludert din egen situasjon som selger, skattemessige implikasjoner, og hva som er mest attraktivt for kjøperen. Det er viktig å søke juridisk og økonomisk rådgivning når du vurderer slike transaksjoner, da det kan være komplekse juridiske og skattemessige hensyn å ta i betraktning.

Vi bistår gjerne ved salg og kjøp av virksomhet.

Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjemaet så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram