Privat 

Næring

Annet

Oppsigelser etter nedbemanning?

Alle virksomheter, både offentlige og private, kan selv bestemme hvordan de skal organisere seg. Utgangspunktet for arbeidsmiljøloven er uansett at oppsigelser som skyldes «virksomhetens forhold», det vil si behov for omstilling/nedbemanning, må være saklig.

Når de arbeidstakerne med ønsket kompetanse er innplassert i den nye organisasjonen, er det ansiennitet som blir det avgjørende kriteriet blant resten av arbeidstakerne.

For arbeidsgivere i virksomheter som er følsomme for konjunktur, eller der den teknologiske utviklingen kan endre markedet radikalt og slik rokke ved bunnlinjen, er det avgjørende å kjenne til de muligheter som ligger i regelverket.

Er bedriften for forsiktig, kan også det medføre at omleggingen går for sakte og gjøre bedriften ute av stand til å levere godt nok og i verste fall til å overleve. Det er styrets eller ledelsens ansvar å sikre at det jobbes fremoverlent, og det kan være en god investering å ha med en jurist når de strategiske veivalgene skal diskuteres.

Det forekommer også at virksomheter slaktes. Dette skjer ofte ved at en aktør kjøper en mindre konkurrent for deretter å legge den ned når så snart alle verdier er hentet ut. Det overtakende selskapet må også her forholde seg til reglene i arbeidsmiljøloven.

Det er ikke bare å kvitte seg med de ansatte. Oppsigelser må være saklige og alle slike prosesser må være i tråd med reglene i kapittel 15 i arbeidsmiljøloven.

Advokatfirmaet Bergs kompetanse kan hjelpe alle virksomheter, både små og store, offentlige og private, til å ta de rette grepene til rett tid. Når omstilling må skje og eventuelle nedbemanninger må gjennomføres, vil det være avgjørende at fokuset er riktig og at arbeidsmiljølovens spilleregler blir fulgt. De arbeidsgiverne som gjør feil her, taper nesten alltid i domstolene.

Erstatning for usaklig oppsigelse eller avskjed

Dersom du er usaklig oppsagt, kan retten komme frem til at du skal få beholde jobben eller få en erstatning. Reglene om erstatning ved usaklig oppsigelse er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-12 (2):

«Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom oppsigelsen er i strid med §§ 15-6 til 15-11. Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.»

Ofte får man, sammen med arbeidsgiver, til gode løsninger i forhandlinger, andre ganger må saken tas til retten. Les mer om erstatning her:

Erstatning for usaklig oppsigelse eller avskjed?

Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjemaet så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram