Privat 

Næring

Annet

Arv til ektefelle

Den gjenlevende ektefellen har krav på arv etter arvelovens regler. Hvor mye vil bero på den konkrete situasjonen, herunder om den avdøde ektefellen hadde barn og om foreldre eller søsken var i live på tidspunktet vedkommende gikk bort. Når den avdøde ikke hadde barn, foreldre eller søsken i live, vil den gjenlevende ektefellen arve hele den avdødes formue dersom dette ikke er begrenset ved et testament. Loven har også en viktig sondring mellom ektefeller og samboere. Dersom gjenlevende ikke var gift, er det andre regler som gjelder.

Ektefellens arv kalles ektefellearv. For ektefellen gjelder det også en minstearv, slik at han eller hun aldri kan gjøres arveløs. Størrelsen på denne minstearven er fire ganger folketrygdens grunnbeløp, noe som i skrivende stund vil utgjøre omtrent 400 000 kroner. Det som er særegent med ektefellearvens minimum, er at den går foran livsarvingenes pliktdel. Når den samlede nettoformuen til avdøde er mindre enn minstearven, vil altså gjenlevende ektefelle arve alt.

Når den avdøde ikke har livsarvinger vil arvelaters nærmeste slektsarvinger være berettiget til arv etter den avdøde. I disse tilfellene har gjenlevende krav på halvparten av arven, men også her har ektefellen krav på minstearv. Denne er i dag på seks ganger grunnbeløpet, ca. 600 000 kroner.

Gjenlevendes arverett kan begrenses ved bruk av et testament. Som ved fordeling av arv ved testament for øvrig, må testamentet oppfylle lovens formkrav, men overfor ektefellen er det et ekstra vilkår for at disposisjonen skal være gyldig. Ektefellen må også ha fått kunnskap om testamentet før arvelateren dør. Er testamentet ukjent for den gjenlevende, vil altså de disposisjoner som begrenser gjenlevedes arv falle bort. Dette vilkåret kan skape betydelige bevisproblemer og følgelig også konflikter. Når ektefellens arverett skal begrenses i testament, er det derfor ekstra viktig at lovens krav oppfylles og at alle uklarheter rundt kunnskapskravet er på det rene. Som din rådgiver under arveplanleggingen kan vi sørge for den nødvendige klarhet rundt disse spørsmålene. Vi er her for deg og dine nærmeste for å sørge for at også de siste ønskene kan realiseres, med minst mulig konflikt og usikkerhet for de involverte parter.

Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjemaet så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram