Privat 

Næring

Annet

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et verktøy som gir deg anledning til å bestemme hvem som skal ivareta dine interesser dersom det oppstår behov for dette. Alternativet til selv å velge fullmektig er at Statsforvalteren oppnevner en verge for deg. Å selv få bestemme hvem som skal foreta disposisjoner på egne vegne oppleves av de fleste som et trygt og godt alternativ.

Vi kan alle rammes av forhold som setter oss ute av stand til å treffe de viktige avgjørelser i livet. Sinnslidelser, demens, ulykker eller annen alvorlig sykdom kan føre til man ikke lenger kan ivareta seg selv og egne interesser. Å finne en person som du stoler på og som treffer beslutninger slik du selv ville gjort, vil gi en trygghet og visshet om at dine ønsker og vilje likevel kan gjennomføres.

I Advokatfirmaet Berg har vi lang erfaring med å sette opp fremtidsfullmakt til en fastpris på 3375,-

Når vi ikke lenger kan ivareta egne interesser er det vergemålsloven som kommer til anvendelse. Vergemålsloven definerer en fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sin interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten»

Med «fullmaktsgiver» menes den den som oppretter fullmakten. Med «fullmektig» mener loven den eller de personene du selv peker ut til å ivareta dine interesser. Ordningen med fremtidsfullmakt er som utgangspunkt gratis og du kan skrive fullmakten selv. Dersom du velger en advokat som rådgiver, må du betale for denne tjenesten.

Les om fremtidsfullmakt på lenkene under:

En fremtidsfullmakt vil kunne sørge for at du får dine interesser ivaretatt. Dette vil omfatte en rekke forskjellige type forhold, herunder blant annet sosiale og økonomiske avgjørelser. Det kan være den siste muligheten til å gjøre din mening gjeldende. En fremtidsfullmakt kan bidra til å dempe uenigheter om hvem som skal treffe hvilke beslutninger og legge til rette for uavhengige vurderinger og avgjørelser. Og viktigst, at din vilje er rådende mens du fortsatt lever. Fullmakten gir også trygghet til den du har valgt som fullmektig til å treffe de rette valgene.

Å velge fullmektig kan også være et sårt og vanskelig tema. Advokatfirmaet Berg har lang og bred erfaring med planlegging av arv og utferdigelse av fremtidsfullmakt. Vi kommer på hjemmebesøk der det er ønskelig eller nødvendig. Dersom du ønsker en nøytral fullmektig uten egeninteresser i de beslutninger som fullmakten er ment å favne, kan en av våre advokater opptre som støtteperson og fullmektig for deg.

Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjemaet så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram