Privat 

Næring

Annet

Slik planlegger du arveoppgjøret

Arveplanlegging

Gjennom en veiledningstime kartlegger vi behov og juridiske spørsmål, og hva som skal til for å løse dem. Noen situasjoner kan løses der og da, og i andre situasjoner kommer vi frem til hvilke avtaler som må lages. 

Som advokater kan vi hjelpe til på flere måter. Den beste måten å sikre en god prosess på er å gjøre arveplanlegging i fredstid, for å forebygge konflikter og uenigheter. Sammen kan vi finne ut hvordan situasjoner om arv kan løses. 

Jobben vår er å få god oversikt over hva som er viktig for klienten å sikre og ivareta. Vi arbeider videre ut ifra disse ønskene. 

Eksempler på situasjoner hvor klienter oppsøker hjelp til arveplanlegging kan være for å sikre at gjenlevende ektefelle kan sitte igjen med felles bolig etter sin egen bortgang. 

Det er først og fremst personer med særskilte arvinger (særkullsbarn) som har behov for å sikre seg. Vår erfaring er at de fleste samtykker til å utsette sin del av arven når prosessen gjøres på en ryddig måte på riktig tidspunkt. 

Fremtidsfullmakt

Mange ønsker forutsigbarhet og trygghet fremover i tid. Juridiske spørsmål kan være en vanskelig jungel å manøvrere seg i. Hos oss kan man søke råd og veiledning for å få klarlagt alternativer. 

Fremtidsfullmakter er noe vi får flere og flere henvendelser om. For mange som plutselig havner i vanskelige situasjoner, er det viktig å kunne bestemme selv og få trygghet i hvem det er som skal ta seg av verdier når man ikke lenger er i stand til å gjøre det selv. 

Privat form for vergemål

Fremtidsfullmakter handler ikke om arv, men at noen man stoler på håndterer verdier hvis man blir for eksempel blir dement eller får slag. Gjøres ikke dette, kan statsforvalteren oppnevne en verge, og da kan det godt bli noen utenfor familien. Mange ønsker å unngå dette. 

Noen er både unge og friske når de ønsker en fremtidsfullmakt. Noen begynner å bli voksne, har fått en demensdiagnose og ønsker å sikre seg. Vårt råd er å ikke vente for lenge. Har du først skapt en fremtidsfullmakt, kan den endres så mange ganger man ønsker, så lenge man er klar i hodet.

Happy senior couple with tablet relaxing at home.

Forskudd på arv og gaver

Gir du barna dine gave eller forskudd på arv som du ønsker skal trekkes fra arveoppgjør senere er det viktig at den som får gaven eller forskuddet på arven er klar over dette. Det anbefales å lage et skriftlig gavebrev der både giver og mottaker skriver under. Hvis ikke kan dette oppleves som urettferdig og overraskende for andre søsken og skape rom for konflikter. Ulike livssituasjoner kan skape ulike behov for forskudd på arv for ulike søsken. Da kan det være lurt å rådføre seg og få et dokument på det.

Arveavgift er også noe som mange klienter ønsker å sikre seg mot. Mange ønsker å gi forskuddsarv for å unngå arveavgift. 

Arv

Vi bistår folk som har opplevd å bli enke eller miste noen nære. Etter en persons bortgang er det mye papirarbeid som kan føles belastende når man allerede er i en sorgprosess. Vi tilbyr veiledningstime om skjemaer som må fylles ut, overføring av bil og hus, hjelp til skattemelding og kommunikasjon med Nav. 

Vi kan være en part når ting blir rufsete og det oppstår konflikter og uenigheter. Blir vi oppnevnt som bostyrer kan vi kan bidra til å få en ryddig løsning i en konflikt. 

Som advokat ser vi saken utenfra, og bidrar som en nøytral part som kjenner til regler og muligheter. Målet er å få alt ned i ryddige avtaler. 

Bli kontaktet for en uforpliktende samtale

Ta kontakt for en gratis samtale
Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjemaet så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram