Privat 

Næring

Annet

Har jeg rett til utvidet stilling?

Stortinget har, som et mål om flest mulig i fast og full stilling, bestemt at en arbeidstaker i deltidsstilling har rett til utvidet stilling i stedet for at arbeidsgiver skal lyse ut små-stillinger.

På visse vilkår har deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter nye personer i stillingene, jf. arbeidsmiljøloven § 14-3 nr. 1. Fortrinnsretten avhenger av at den enkelte arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at det ikke vil medføre vesentlige ulemper for virksomheten at fortrinnsretten blir utøvd, jf. bestemmelsens nr. 2.

Tvisteløsningsnemnda legger til grunn disse vilkårene for fortrinnsrett:

  • Arbeidstakeren må være fast ansatt
  • Arbeidstakeren må være kvalifisert for stillingen
  • Stillingen det kreves fortrinnsrett til må inneholde omtrent de samme arbeidsoppgavene som arbeidstakeren har i sin nåværende stilling

Dersom innvilgelse av kravet til fortrinnsrett vil medføre «vesentlig ulempe» for virksomheten, kan kravet avslås selv om arbeidstaker oppfyller vilkårene. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Er arbeidstaker uenig i den vurderingen som arbeidsgiver har gjort, kan tvisten bringes inn for tvisteløsningsnemnda innen fire uker etter at avslaget har kommet frem til arbeidstaker.

Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjema så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram