Hilde Heide Baukhol

Advokatfullmektig

Hilde Heide Baukhol

Arbeidserfaring:

  • Advokatfullmektig i advokatfirmaet Berg, tidligere LillehammerAdvokatene, 2021.
  • Juridisk rådgiver, Sør-Fron kommune,
  • 12 års erfaring fra NAV, blant annet hos/i NAV Klageinstans Midt-Norge.

Kompetanse:

Hilde er spesialisert innen arve- og familierett og forvaltning. Hun har tidligere jobbet med erstatning, byggesaker, eiendomsskatt og landbruk. Hun har bred juridisk kompetanse innen flere ulike områder.

Ved siden av arbeid har Hilde innehatt en rekke verv, herunder 8 år i kontrollkomiteen for Sparebank 1 Gudbrandsdalen.

Hilde er opptatt av å yte god hjelp til klientene. Med høy kompetanse og medmenneskelighet søker hun å forstå klientens situasjon, for å oppnå det beste resultatet i hver sak hun arbeider med.

Utdanning:

  • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2004.

Advokatfullmektig

Hilde Heide Baukhol

Kompetanseområder

Arbeidsliv
Arverett
Eiendom
Voldsoffererstatning
Samlivsbrudd
Eiendom
Plan- og bygg

Kontakt oss

Kontakt advokat

Advokater

Advokat

Arbeidsliv
Arverett
Familierett
Entreprise
Arbeidsrett
HR og Lederstøtte

Advokat

Arbeidsliv
Arverett
Avtaler og kontrakter
Samlivsbrudd
Familierett
Forbrukerjuss
Avtaler og kontrakter
Arbeidsrett
HR og Lederstøtte

Advokat (I permisjon)

Arbeidsliv
Arverett
Eiendom
Samlivsbrudd
Familierett
Eiendom
HR og Lederstøtte
Konkurs og insolvens

Advokat

Avtaler og kontrakter
Eiendom
Entreprise
Eiendom
Avtaler og kontrakter
Konkurs og insolvens
Plan- og bygg
Skatt og avgift
Selskapsrett