Privat 

Næring

Annet

Har du disse juridiske dokumentene i orden? 

Du har kanskje sett Arveoppgjøret på NRK? Å ha juridiske dokumenter i orden har stor verdi både for din egen del, og for etterlattes del hvis noe uforutsett skulle skje. Skilsmisse, dødsfall eller økonomiske problemer er situasjoner som gjør det viktig å ha juridiske dokumenter på plass. 

Noe av det viktigste med juridiske dokumenter er å forebygge konflikter før de får sjansen til å utvikle seg. 

I en kombinasjon med ektepakt og testament, kan vi langt på vei klare å skreddersy en families tilpassede behov. Mange ønsker å likebehandle barn mest mulig, og sørge for en gjenlevende part sine interesser hvis man selv faller fra. 

Vi kartlegger det som er viktig for en familie. Alle har sin unike historie. Det vil alltid være behov for skreddersøm så langt det er mulig innenfor arveloven. 

Vårt råd er å ikke vente med å lage disse dokumentene. Man er aldri for ung til å lage en fremtidsfullmakt. Da har du et grunnlag å gå ut ifra, og dokumentene kan oppdateres når ting endrer seg. 

Ektepakt 

Hovedregelen for ektefeller er at de verdiene man har på tidspunktet man flytter eller dør, skal deles på to. 

Det finnes unntak, og det kalles skjevdeling. Hvis penger kan dokumenteres, kan det holdes utenfor. Dette er risikabelt etter et langt samliv, og det er vanskelig å dokumentere verdier langt tilbake i tid, og beviskravene er strenge. Derfor er det å opprette særeie den beste måten å sikre at verdier man hadde med seg inn i ekteskapet holdes utenfor delingen. 

I disse tilfellene er det nødvendig med ektepakt:

 • Når man inngår ekteskap med ulike verdier og ønsker særeie
 • Har særskilte arvinger (barn fra tidligere forhold)
 • Gifter seg i godt voksen alder
 • Man mottar gaver og arv underveis
 • Man ønsker å sikre gjenlevende part hvis en ektefelle dør

Er det noen ikke trenger ektepakt? Hvis man går inn i et ekteskap med like verdier er det ikke så viktig. 

Ektepakt med særeie er spesielt viktig for par som går inn i ekteskapet med ulike verdier, gifter seg om igjen, gifter seg i voksen alder eller har særskilte arvinger. Avtale om særeie kan kun opprettes gjennom ektepakt.

I et arveoppgjør hvor den ene ektefellen dør, fordeles verdiene først som om det skulle vært et samlivsbrudd. Har man felleseie, deles alt på to. Særeie deles etter avtale. Deretter fordeles arven etter avdøde. 

Tidsbruk og kostander for juridiske dokumenter

Vi estimerer en ytre ramme på 2 timer for et enkelt juridisk dokument. Å spandere noen tusenlapper på å ha juridiske dokumenter i orden er svært billig i forhold til hva det vil koste å havne i en konflikt ved et samlivsbrudd eller med barna til en avdød ektefelle. 

Står man i en livskrise, kan det å ha juridiske dokumenter på plass sørge for at sorgprosessen blir fri for ekstra påkjenninger som konflikter eller uenigheter. 

Samboeravtale

Hvem trenger en samboeravtale? 

 • Samboere med felles økonomi
 • Samboere med felles barn
 • Samboere som eier bolig sammen
 • Samboere med særskilte arvinger

En samboeravtale kan være et enda viktigere juridisk dokument enn en ektepakt. Som samboere er det i utgangspunktet slik at du eier det du bruker penger på. Betaler en samboer ned på lån og sparer noe av inntektene sine, mens den andre bruker penger på mat eller felles forbruksutgifter for familien kan man risikere at den ene står igjen med verdien av hele boligen ved et samlivsbrudd. 

Konflikt mellom samboere om det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd, må til syvende og sist løses ved domstolene. Dette er både en kostbar og krevende prosess. 

Har man felles økonomi i et samboerskap, er det derfor viktig å ha avtaler som sier noe om eierforhold i for eksempel en bolig.

En samboeravtale er minst like viktig ved samlivsbrudd som ved dødsfall og påfølgende arveoppgjør. Selv om dere er enige dere imellom, vil det kunne være arvinger på den avdødes side som ikke kjenner til den økonomiske situasjonen. En samboeravtale er alfa omega for å unngå konflikter og problemer. 

Samboeravtale med testamente

Samboere som ikke har felles barn, har ingen arverett etter hverandre. Samboeravtale bør kombineres med testamente for at gjenlevende part skal ha større mulighet til å beholde bolig. Samboere med felles barn har mulighet til å sitte i uskiftet bo med felles bolig, bil og fritidseiendom. Dersom en av samboerne har særskilte livsarvinger kreves det samtykke dersom uskifte skal gjelde overfor dem.  

Testamente

Et testamente sikrer fordeling av eiendeler når man selv går bort. I disse situasjonene trenger du testamente:

 • Arv til felles barn som skal være særeie
 • Fordele gjenstander som eiendom, bunader eller andre verdier
 • Har barn fra tidligere forhold og ønsker å sikre hverandre for å f. eks kunne beholde felles bolig
 • Hvis du ikke har arvinger og ønsker å tilgodese andre enn nær familie eller organisasjoner

Forskudd på arv og gavebrev

Når trenger du dokumenter på dette? 

 • Hvis du gir forskudd på arv eller gaver, f.eks. for å hjelpe et barn ved boligkjøp, og dette skal trekkes fra ved et arveoppgjør

Gir du gaver eller forskudd på arv til arvinger, er det fornuftig å få dette ned skriftlig. Det ordner vi ved å sette opp et gavebrev eller et dokument for forskudd på arv. 

Fremtidsfullmakt

Dersom helsa svikter, er det for mange viktig å vite at det er noen de stoler på som ivaretar deres interesser. Etter loven kan statsforvalteren oppnevne en verge, og man kan ende opp med noen utenfor familien, eller noen utenfra som er fremmed. Ofte går det bra, men det kan oppstå situasjoner som gir uheldige konsekvenser. 

Vi opplever økt pågang for fremtidsfullmakter. En fullmektig (privat verge) vil stå ansvarlig for å forvalte verdier og penger, og ivaretakelse av rettigheter overfor offentlige instanser. 

Å lage en fremtidsfullmakt er den enkleste garantien for at ting blir som man selv ønsker det. Man kan gi en person en fullmakt, men også detaljer om hvordan den skal brukes. 

Advokatfirmaet Berg har spisskompetanse på arverett. Ta kontakt med våre advokater for en uforpliktende samtale.

Nyttige lenker og dokumenter
Har du en sak?
Kontakt oss på tlf. 99 70 61 83post@advokatfirmaetberg.no eller fyll ut skjema så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du en sak?

magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram