Enterprise

Enterprise

Ved utføring av bygge- og anleggsarbeid er det en rekke standarder både byggherre og entreprenør bør være klar over og kjenne til. I advokatfirmaet Berg er vi godt kjent med de ulike juridiske problemstillingene et entreprisearbeid oppstiller. God juridisk bistand kan forhindre unødige, kostbare tvister, og sikre ro og forutberegnelighet i virksomheten.

 

Vi tilbyr bistand ved blant annet:

  • Kontraktinngåelse
  • Tolkning av regelverk og avtaler/kontrakter
  • Forhandlinger
  • Tvisteløsning og prosedyreoppdrag
Plan og bygg - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu