Plan og bygg - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Entreprise

Entreprise

Ved utføring av bygge- og anleggsarbeid er det en rekke standarder både byggherre og entreprenør bør være klar over og kjenne til. I advokatfirmaet Berg er vi godt kjent med de ulike juridiske problemstillingene et entreprisearbeid oppstiller. God juridisk bistand kan forhindre unødige, kostbare tvister, og sikre ro og forutberegnelighet i virksomheten.

 

Vi tilbyr bistand ved blant annet:

Kontraktinngåelse
Tolkning av regelverk og avtaler/kontrakter
Forhandlinger
Tvisteløsning og prosedyreoppdrag

Plan og bygg - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Nyttige lenker og dokumenter