Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven

Plan og bygg - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter omfatter i dag alt fra små prosjekter til de største utbyggingstiltakene. Dersom din virksomhet skal utføre et prosjekt er god rådgivning og innsikt i regelverket avgjørende for å få en effektiv prosess og for å unngå dyre tvister.

Advokatfirmaet Berg har flere advokater med omfattende kompetanse fra plan- og bygningsarbeid i det offentlige, så vel som tvisteløsning i og utenfor retten. Vi har også flere advokater med omfattende erfaring innen entrepriserett, og kan dermed bistå din virksomhet i flere ledd av prosjektet.

Vi tilbyr bistand ved blant annet:

  • Finansieringsspørsmål
  • Anbud
  • Valg av kontraktsform og kontraktsinngåelse
  • Forhandlinger
  • Byggesøknad/søknad om dispensasjon
  • Klage på vedtak
  • Rådgivning ved tolkning av planer; arealplaner, reguleringsplaner

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter