Private virksomheter

Private virksomheter

Private virksomheter, stat og kommuner

Advokatfirmaet Berg bistår små og store bedrifter, både private og offentlige med juridiske spørsmål eller tvister.

Advokatfirmaet Berg kan bistå din virksomhet med advokattjenester innen:

 • Avtalerett
  • Inngåelse av avtaler for både næringsdrivende og privatpersoner
  • Tolkning av avtaler
  • Forhandlinger
 • Arverett
  • Dødsbooppdrag
  • Generasjonsskifte, planlegging og gjennomføring
  • Testamente
 • Fast eiendoms rettsforhold
  • Utarbeidelse av kjøpekontrakt
  • Oppgjørsoppdrag
  • Hjemmelsoverføring
  • Juridisk due diligence i forbindelse med erverv av selskap med eiendom
  • Etablering av rettigheter i fast eiendom, tinglysning
  • Leieavtaler, næring og privat
  • Forhandlinger/rådgivning
 • Arbeidsrett
  • Bistand med utarbeidelse av arbeidsavtaler
  • Bistand til arbeidsgiver ifm. nedbemanning og omstilling
  • Bistand til arbeidsgiver ved oppsigelsessaker
 • Selskapsrett
  • Egenkapitaltransaksjoner; fisjon og fusjon, omdannelse, forhøyelse og nedsettelse av kapital etc.
  • Aksjonæravtaler
  • Aksjekjøpsavtaler
  • Stiftelse og avvikling av selskap
  • Rådgivning ved valg av selskapsform
  • Aksjonærkonflikter
  • Avtaler mellom selskap og aksjonær
  • Styreansvar
  • Juridisk due diligence i forbindelse med erverv av aksjer
 • Skatterett
  • Skatterådgivning, nasjonalt og internasjonalt
  • Skatteoptimalisering av selskapsstrukturer, transaksjoner, investeringer og finansiering
  • Selskapsgjennomgang, due diligence
  • Bistand ved bokettersyn, rettstvist
  • Korrespondanse med skattemyndigheter
  • Anmodning om veilendende og bindende forhåndsuttalelser
 • Pengekrav
  • Bistand ved inndrivelse av pengekrav
 • Plan- og bygningsrett
  • Bistand med byggesøknad/søknad om dispensasjon
  • Klage på vedtak
  • Rådgivning ved tolkning av planer; arealplaner, reguleringsplaner
 • Konkurs og insolvens
  • Rådgivning ved konkurs og insolvens
  • Gjeldsforhandlinger
  • Begjæring av oppbud
  • Omstøtelse og personlig ansvar
 • Tvisteløsning og prosedyre
  • Innen alle nevnte rettsområder
 • HR for hire for kortere eller lengre perioder
  • Forebygging og oppfølging av sykefravær
  • Konflikter, eks arbeidsmiljøutfordringer, varsling, lederutfordringer
  • Oppsigelsesprosesser
  • Omstilling og endring
  • Rekruttering
  • Bistand til utarbeidelse av HR-prosedyrer, eks varsling
  • Annet innen HR
 • Styremedlemskap, både kvinnelige og mannlige advokater

Oversikten viser de mest sentrale områdene Advokatfirmaet Berg kan bistå din virksomhet med, men er ikke uttømmende. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kommuner

Advokatfirmaet Berg har flere medarbeidere som tidligere har jobbet som jurister i kommuner i Innlandet. Vi vet derfor godt hvilke juridiske problemstillinger kommuner ofte kommer bort i, og i det daglige spennet mellom juss, økonomi og politikk.

Advokatfirmaet Berg kan bistå på alle områder som faller inn under kommuners ansvarsområder, eksempelvis helserett, arbeidsrett, barnevern og plan- og bygningsrett i tillegg til erstatningsrett. Vi er videre konkurransedyktige på pris sammenliknet blant annet med Kommunesektorens organisasjon, KS.

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter

Private virksomheter - Ta kontakt med våre advokater.

No data was found