Eiendom

Eiendom

Eiendomsrett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Advokatfirmaet Berg har mange advokater med bred kompetanse innen eiendom og avhending. Ved kjøp og salg av bolig, arv, nabotvister og husleietvister kan det fort oppstå kompliserte juridiske situasjoner som krever advokatbistand. Vi jobber for å løse tvisten på lavest mulig nivå, og for å finne gode løsninger tilpasser deg som privatperson. I advokatfirmaet Berg har vi også omfattende kjennskap til plan- og bygningsloven, og kan bistå med oppdrag knyttet til dette.

Vi tilbyr blant annet bistand ved:

  • Kjøp og salg av fast eiendom
  • Tinglysning
  • Bruksrettigheter, servitutter og hevd
  • Utarbeidelse av kjøpekontrakt
  • Oppgjørsoppdrag
  • Hjemmelsoverføring
  • Nabotvister
  • Husleietvister
  • Tomtefeste
  • Skatt og merverdiavgift

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter