Arbeidsrett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Arbeidsliv

Arbeidsliv

I advokatfirmaet Berg har vi lang og omfattende erfaring med å bistå arbeidstaker i tvist mot arbeidsgiver. Arbeidstaker har et sterkt stillingsvern i Norge, og er en høy terskel for at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse eller avskjed. En arbeidskonflikt kan være utmattende for deg som arbeidstaker å stå i. God bistand kan bidra til å dempe konflikten med arbeidsgiver og til å unngå dyre og unødvendige rettsprosesser. Sammen med våre klienter finner vi løsninger som passer den enkelte, med fokus på konfliktløsning på lavest mulig nivå.

Vi tilbyr blant annet bistand ved:

  • Omstilling og nedbemanning
  • Oppsigelse/avskjed
  • Varslingssaker
  • Arbeidskonflikter
  • Sluttavtaleforhandlinger

Kontakt oss for en uforpliktende prat om din sak.

Arbeidsrett - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Nyttige lenker og dokumenter

Tjenester: Arbeidsliv

Erstatning for usaklig oppsigelse eller avskjed?

Konflikter på arbeidsplassen

Omstilling og nedbemanning

Oppsigelser etter nedbemanning?

Usaklig oppsigelse eller avskjed

Varsling