Pasientskade

Sykdom, skade og møte med helsetjenesten, kan av og til føre til operasjoner og andre tiltak. Slike inngrep innebærer alltid en viss form for risiko, og som en følge av denne risikoen er det opprettet en skadeforsikringsordning som gjelder for alle som behandles av helsevesenet. Hos norsk pasientskadeerstatning (NPE), kan man søke erstatning for både de økonomiske og ikke-økonomiske tap man skulle lide under behandling. Advokatfirmaet Berg har eksperter på pasientskadeerstatning og hjelper deg med en vurdering av din sak. Ta kontakt med en advokat for en uforpliktende samtale.

Vi tilbyr blant annet bistand ved: 

  • Spørsmål om erstatning fra norsk pasientskadeerstatning.
  • Klage til pasientskadenemnda.
  • Rettsprosesser knyttet til pasientskadeerstatning.
Pasientskade - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu

Advokater med kompetanseområde: Pasientskade