Trafikkskadeerstatning

Trafikkskadeerstatning

Trafikkskade - Advokatfirmaet Berg - Lillehammer, Gjøvik, Ringebu
En trafikkulykke kan få store konsekvenser for den som utsettes og de nærmeste. En ulykke har en pris, og den er det forsikringsselskapene som må betale. Du vil også har krav på dekning av juridisk bistand.

En trafikkulykke kan få store konsekvenser for den som utsettes og de nærmeste. En ulykke har en pris, og den er det forsikringsselskapene som må betale. Du vil også har krav på dekning av juridisk bistand.

Advokatfirmaet Berg

Ring oss 99 70 61 83
post@advokatfirmaetberg.no

Vi har klienter over hele landet, men her finner du våre kontorer:

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer

Gjøvik
Mustad næringspark
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

Ringebu
Jernbanegata 4
2630 Ringebu

Kontakt oss

Nyttige lenker og dokumenter